Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Mordellistena — subordinate taxa:
Taxon count: 38
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellisteninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellistenagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Mordellistenasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordellistena (Mordellistena) pseudopumila Ermisch, 1963
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021016    taxon code: 3840
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Mordellistena pseudopumila - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 8
 • Publications: 2
 • Collections: 3
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek europejski, występujący głównie w obszarze nadatlantyckim, notowany także z nielicznych stanowisk w Europie środkowej, Danii, Finlandii i Karelii. W Polsce stosunkowo niedawno notowany tylko ogólnikowo z Wielkopolskiego Parku Narodowego. M. Tomalak (1977) pisze, omawiany gatunek występuje „pojedynczo, lecz w wielu miejscach na terenie Parku". Poza tym autor ten twierdzi, że M. (M.) pseudopumila Erm. „występuje w wielu rejonach kraju". Bionomia i cykl rozwojowy nie są poznane. M. Tomalak poławiał postacie dojrzałe w czerwcu i lipcu na przytuliach — Galium L., świerzbnicy polnej — Knautia arvensis (L.) Coult. oraz roślinach należących do rodziny złożonych (Compositae).

Illustrations
... browse
Mordellistena
pseudopumila
External data sources