Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Mordellistena — subordinate taxa:
Taxon count: 38
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellisteninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellistenagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Mordellistenasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordellistena (Mordellistena) parvula (L. Gyllenhal, 1827)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021005    taxon code: 3837
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Mordellistena parvula - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 197
 • Publications: 41
 • Collections: 5
 • Publication authors: 47
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie prócz północnych prowincji Fennoskandii, notowany poza tym z Afryki Północnej, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje tereny nizinne i pogórza, zasiedlając ciepłe stanowiska na pobrzeżach lasu, zboczach pagórków, przydrożach i miedzach. Rozwój larwalny odbywa w łodygach bylin. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje by lice polną — Artemisia campestris L., lebiodkę pospolitą — Origanum vulgare L. oraz bylinę należącą do rodzaju kozłek — Valeriana L. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i poławiano je do sierpnia na różnych roślinach zielnych i bylinach, zwłaszcza by licach — Artemisia L.

Illustrations
... browse
Mordellistena
parvula
External data sources