Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cantharis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 25
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cantharispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cantharis) annularis Ménétries, 1836
PL
NIE
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1031667    kod taksonu: —(2907b)
taksonomia sprawdzona: TAK
Statystyka
 • Rekordy: 1
 • Publikacje: brak danych
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
W Polsce omyłkowo wykazany przez F. Fejfera (1924) pod nazwą Cantharis annularis v. insignaticollis Pic z Roztocza na podstawie błędnie oznaczonych okazów C. livida var. rufipes Herbst (B. Burakowski*). Gatunek europejski o rozerwanym zasięgu, występujący w południowo-zachodniej części kontynentu od Hiszpanii, północnych Włoch i Francji aż do RFN i Danii oraz w Europie południowo-wschodniej od Albanii, Jugosławii i Grecji aż do Austrii, Bawarii, południowej Turyngii i Słowacji; notowany również z Azji Mniejszej. Występuje na podgórzach i w niższych położeniach górskich, nie przekraczając wysokości 900 m n.p.m. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i przeżywają do lipca.
Gatunek zamieszkujący głównie południową część Europy, na północ sięgający po Austrię, Czechy, Morawy, Słowację, Niemcy i Danię; wykazywany nadto z Azji Mniejszej. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Ogólnikowa wzmianka o znalezieniu omawianego gatunku w lasach koło Rogowa wymaga potwierdzenia. A. Kuśka (1995) w monografii omomiłkowatych Polski nie zaliczył go do fauny krajowej. Biologia nie jest poznana. Chrząszcze poławiano zwykle w parkach, na pobrzeżu lasu, ciepłych zboczach i w nasłonecznionych dolinach rzecznych.

Zewnętrzne źródła danych