Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cantharis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 25
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cantharispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cantharis) pellucida Fabricius, 1792
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016015    kod taksonu: 2922
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cantharis pellucida - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 326
 • Publikacje: 58
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 49
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący środkową i północną część Europy, docierający w Fennoskandii do około 64° szer. geogr.; notowany też z Syberii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych miejscowości w różnych częściach kraju, przy czym wiele danych o rozmieszczeniu opartych jest na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Jest poławiany na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich na pobrzeżach lasu i polanach śródleśnych. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w kwietniu i trwa do sierpnia — najczęściej spotyka się chrząszcze w maju i w czerwcu.
Cantharis pellucida jest jednym z najbardziej eurytopowych gatunków omomiłków, przy czym najliczniejsze populacje spotykane są w środowiskach ekotonowych, na skrajach lasów, w zagajnikach śródpolnych, a także w parkach miejskich. Występuje w całej Polsce, w górach nie przekracza górnej granicy lasów regla dolnego. Biologię dokładnie opracował Beling (1885), a Janssen (1963) podał szczegółowe dane dotyczące czasu trwania poszczególnych stadiów rozwojowych i opisał budowę form przedlarwalnych, larwalnych, poczwarki i imago.
Występuje prawie w całej Europie, na północy po środkową Skandynawię, na wschodzie sięga po Syberię, na południu notowany z Włoch.

Zewnętrzne źródła danych