Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cantharis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 25
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Cantharispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cantharis) liburnica G. Depoli, 1912
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015928    kod taksonu: 5877 (2912b)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cantharis liburnica - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 11
 • Publikacje: 4
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 5
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Okazy z Zelejowej Góry, okolic Przemyśla i z Zamojszczyzny zostały prawdopodobnie złowione w środowiskach kserotermicznych. Biologia nie znana.
Wykazany z południowej Europy, od Grecji przez Włochy i południową Francję, na północ sięga po Austrię, Czechy i Słowację. Polskie stanowiska są najdalej wysunięte na północ. Występuje też na Ukrainie (Lwów, Tarnopol, Bukowina, Żeżawa, Howerla, SS) skąd dotąd nie był wykazywany.
Gatunek nowy dla fauny Polski.
Gatunek znany z południowej Francji, północnych Włoch i Grecji, na północ docierający do Austrii, Czech, Moraw, Słowacji i Ukrainy. Niedawno odkryty w Polsce w czterech krainach południowych, wykazane stanowiska są najdalej wysuniętymi na północ w ogólnym zasięgu gatunku. Gatunek kserotermofilny, występujący w suchych dąbrowach i borach sosnowych, na suchych pastwiskach i murawach.

Zewnętrzne źródła danych