Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cantharis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 25
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cantharispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cantharis) terminata F. Faldermann, 1835
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016074    kod taksonu: 2927
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: EX?
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cantharis terminata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 24
 • Publikacje: 16
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 15
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Występuje na górzystych obszarach północnych Włoch, Belgii, Francji, Szwajcarii, środkowej i południowo-wschodniej części Europy, wykazywany też z Kaukazu. Na ogół wszędzie jest spotykany lokalnie, rzadko i sporadycznie. Mimo opisania tego gatunku z Polski, jest on u nas bardzo rzadko notowany — znany jest tylko z czterech krain. Zamieszkuje podgórza i tereny górskie do wysokości około 1900 m n.p.m. Jest poławiany na łąkach leśnych, zwłaszcza na kwiatach roślin baldaszkowatych. Pojawia się w kwietniu i występuje do sierpnia, najczęściej w maju i czerwcu.
Brak okazów dowodowych z Zakopanego i Pienin. Gatunek został opisany na podstawie okazów z góry Borowej w Czarnych Górach koło Wałbrzycha, a nie z Czarnej Góry koło Snieżnika Kłodzkiego jak podano w Katalogu (Burakowski i in. 1985). Jest jednym z najrzadszych gatunków w naszej koleopterofaunie. Biologia nieznana. Gerhardt (1910) podaje, że był łowiony na śródleśnych polanach, na kwiatach roślin baldaszkowych.
Znany z nielicznych stanowisk na Słowacji, z Czarnohory (Roubal 1936, Havelka 1964) i z Pradziada w Czechach (Reitter 1870). Podawany także z gór Europy środkowej i Kaukazu.

Zewnętrzne źródła danych