Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cantharis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 26
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cantharispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cantharis) fusca Linnaeus, 1758
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015914    kod taksonu: 2911
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cantharis fusca - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 360
 • Publikacje: 82
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 68
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Najpospolitszy gatunek w omawianym rodzaju, zamieszkujący prawie całą Europę prócz północnej części Fennoskandii; notowany poza tym z Azji Mniejszej i Syrii. W Polsce rozmieszczony na całym obszarze. Zasiedla tereny nizinne i górzyste do wysokości około 2000 m n.p.m. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa do lipca z maksimum występowania w maju i czerwcu.
Jest to gatunek pospolity na niżu Polski. W górach nie przekracza regla dolnego. Informacje o występowaniu w Tatrach nie zostały potwierdzone; także z Babiej Góry nikt go nie wykazał z wyższych partii. W związku z powyższym informacja w Katalogu (Burakowski i in. 1985), że gatunek ten dochodzi do 2000 m npm, dotyczyć może nawianych okazów. Biologia gatunku dobrze poznana. Najpełniejsze informacje podał Janssen (1963). Tu można dodać, że jest to gatunek, który dzięki drapieżnictwu i dużej liczebności, odgrywa znaczną rolę w różnych bicenozach, szczególnie polnych gdzie chrząszcze łowią różne inne owady, m. in. duże muchówki z rodzaju Tipula. Z drugiej strony, same są pokarmem dla większych ptaków owadożernych i np. stanowią duży procent biomasy pokarmowej młodych szpaków.
Występuje w całej Europie. Na wschodzie jest bardzo liczny w okolicach Kostromy na północny wschód od Moskwy (Gussakowskij 1926), częsty w leśnej strefie wschodniej Ukrainy (Istomina 1968). Podawany także z Turcji.

Ilustracje
... przeglądaj
Cantharis
fusca
Zewnętrzne źródła danych