Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ampedus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 27
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ampediniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ampedusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Ampeduspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ampedus (Ampedus) nigrinus (J.F.W. Herbst, 1784)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015131    kod taksonu: 2754
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ampedus nigrinus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 438
 • Publikacje: 86
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 72
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie od najdalszych rejonów północnych aż po leśne tereny górskie we Francji i w Europie południowej, na wschód przez Syberię docierający do północnej Mongolii i na Daleki Wschód; notowany poza tym z Alaski i Kanady. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Jest to gatunek charakterystyczny dla wilgotnych, cienistych lasów iglastych i mieszanych. Pełny cykl rozwojowy chrząszcza odbywa się w ciągu trzech lat. Larwy żerują w martwym drewnie będącym w ostatniej fazie rozkładu. Głównym siedliskiem larw jest wilgotne, czerwono- brunatne próchno pniaków, powalonych pni i złomów. Larwy żyją przeważnie w próchnie przylegającym do ziemi, często poniżej powierzchni ziemi w korzeniach oraz niekiedy w wilgotnej, brunatnej lub brunatno- czarnej glebie próchniczej w olsach. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu. Postacie dojrzałe po przezimowaniu były poławiane od maja do lipca na młodych pędach drzew iglastych, na kwitnącym bagnie zwyczajnym — Ledum palustre L. i roślinach baldaszkowatych oraz w próchnie drzew siedliskowych, zwłaszcza świerków, jodeł, olch i dębów. Jest to chrząszcz odznaczający się dużą lotnością i niekiedy jest znajdowany w dużej odległości od miejsc wylęgu i w nietypowym dla siebie siedlisku — na przykład jeden okaz schwytano pod kamieniem ponad górną granicą lasu na wysokości około 1900 m n.p.m. (Tatry — Przełęcz Liliowe, 2. VII. 1923, leg. E. Mazur).

Ilustracje
... przeglądaj
Ampedus
nigrinus
Zewnętrzne źródła danych