Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cantharis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 25
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Cantharispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cantharis) figurata C.G. Mannerheim, 1843
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015895    kod taksonu: 2909
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cantharis figurata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 278
 • Publikacje: 53
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 39
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek eurosyberyjski, rozmieszczony w Europie od skrajnych obszarów północnych przez środkową część kontynentu aż do Francji, Szwajcarii, północnych Włoch i Bułgarii, wykazywany poza tym z Kaukazu, przy czym w miarę posuwania się na południe oraz na zachód areału gatunkowego jest spotykany coraz rzadziej. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie, w Tatrach do wysokości około 1400 m n.p.m. Występuje na terenach bagnistych i torfowiskowych od maja do sierpnia, najczęściej w czerwcu.
Biologia gatunku nie znana. Występuje głównie na wilgotnych łąkach, młakach i torfowiskach. W innych biotopach rzadki. W górach występuje do 1300 m npm, wyżej łowiony tylko sporadycznie. W polskich zbiorach i publikacjach błędnie podawany jako C. pallida.
Według Delkeskampa (1977) znany z Norwegii, Finlandii, Danii, krajów nadbałtyckich, Karelii i Syberii. Dość pospolity w Europie środkowej, szczególnie na terenach wyżynnych i w niższych górach, w Europie południowo-wschodniej rzadki.

Zewnętrzne źródła danych